• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การตัดต่อวีดีโอด้วย Nero
รายละเอียดหลักสูตร

๑. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือของ Nero
๒. การนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปในกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV)
๓. การนำเข้าแฟ้มวิดีโอ รูปภาพ และเสียง
๔. การตัดแต่ง จัดเรียง และคัดลอกคลิปเสียงและคลิปวิดีโอที่นำเข้ามา
๕. การเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษลงในโครงการ
๖. การเพิ่มชื่อเรื่องภาพยนตร์และรายชื่อผู้เกี่ยวข้องลงในโครงการ
๗. การเผยแพร่ภาพยนตร์ด้วยวิธีการต่างๆ


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-04-25 - 2014-04-25


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวอาภาพร เจือพานิช  สพม.6 ฟรีค่าลงทะเบียน
2   คุณสุวิทย์ บุญรักษา  โรงเรียนสุขานารี ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นางสาว ดาวเรือง ขึงโพธิ์  โรงเรียนชุมชนวัดรวง ฟรีค่าลงทะเบียน