• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้าง CAI ด้วย Autoware CS6
รายละเอียดหลักสูตร

๑. การติดตั้งโปรแกรม Authorware
๒. การใช้เครื่องมือ ไอคอนต่างๆ ของโปรแกรม
๓. การนำรูปภาพเข้ามาใช้งานและการสร้างการโต้ตอบขอบโปรแกรม
๔. การใช้เฟรมเวิร์คและการทำงานของเนวิเกชั่น
๕. คำสั่งการตัดสินใจ (Decision Icon Branching )
๖. การใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรม และการใช้ตัวแปร ( Using System Variables )
๗. การทำข้อสอบ


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-04-28 - 2014-04-30


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

2400
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวกันยานี ชิตไสง  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นางณัฏฐ์นรี บุราณ  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นายสายัณห์ นิชารัมย์  โรงเรียนปากช่อง ฟรีค่าลงทะเบียน