• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ Moodle เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
รายละเอียดหลักสูตร

๑. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Moodle และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องบนเครื่อง
๒. จัดการระบบสมาชิก
๓. สร้างห้องเรียน ชั้นเรียน หรือหลักสูตร
๔. จัดการไฟล์ประกอบการเรียนที่เกี่ยวข้องและลงสื่อประกอบการเรียน
๕. ระบบการบ้าน ระบบ Chat ระบบสอบออนไลน์ ระบบเว็บบอร์ด ระบบ Blog และหน้าเพจส่วนตัว และระบบปฏิทินนัดหมาย
๖. จัดการระบบฐานข้อมูลและ Backup


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-01 - 2014-05-02


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์  โรงเรียนปากช่อง ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายสายัณห์ นิชารัมย์  โรงเรียนปากช่อง ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นางณัฐกฤตา อรรถวัน  โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   นางอลิสา ทานากะ  โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ประภัสสร ชโลธร  โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ  โปรแกรมจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน