• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8
รายละเอียดหลักสูตร

หลักการออกแบบสื่อและการสร้างสื่อการสอน

 1.  การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
 2.  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
 3. ความสำคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
 4. การเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
 5. ประเภทของมัลติมีเดีย
 6. องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
 7. องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 8. รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
 9. องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 10. การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 11. ประโยชน์ของมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน
 12. ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อมัลติมีเดีย

การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6

 1. เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar
 2. การจัดการกล่องเครื่องมือ (Toolbox)
 3. แนะนำเครื่องมือต่างๆ
 4. การสร้าง File โปรแกรม Photoshop CS6
 5. การใช้เครื่องมือ Pen Tool
 6. การใส่ เอฟเฟค (effect)
 7. การเพิ่มวัตถุให้กับชิ้นงาน
 8. การ Save File PNG

โปรแกรม Camtasia Studio 8

 1. วิธีติดตั้งโปรแกรม Camtasia Studio 8
 2. แนะนำส่วนต่างๆ ของโปรแกรม
 3. การบันทึกแบบเต็มหน้าจอ
 4. การใส่เอฟเฟค เมาส์ (Cursor Effects )
 5. การแทรกรูปภาพ วิดีโอ
 6. การใส่คำบรรยายภาพ (Callout)
 7. การใส่ Transition
 8. การ ย่อขยาย เปลี่ยนมุมกล้อง (Zoom-n- Pan)
 9. การปรับแต่งเสียง Audio
 10. การทำภาพเคลื่อนไหว
 11. การถ่ายวิดีโอ ด้วยพื้นหลัง Green Screen
 12. การตัดพื้นหลัง Green Screen
 13. วิธีการทำ Subtitle
 14. วิธีการทำ Menu Maker
 15. การ Save File
 16. การ Export Video

การแปลง File โดยใช้ โปรแกรม  Format Factory และ Handbrake

 1.  สอนการติดตั้งโปรแกรม  Format Factory และ Handbrake
 2.  การใช้งาน โปรแกรม Format Factory
 3.  การใช้งาน โปรแกรม Handbrake

การสร้างช่อง ใน Youtube

 1. การอัพคลิปบน Youtube
 2. การฝากลิ้งค์ในคลิป Youtube
 3. แก้ไขวิดีโอในช่อง Youtube

การสร้างเพจ Facebook เพื่ออัพเดทสื่อต่างๆ

 1.  การอัพคลิปลงเพจ
 2.  การอัพ Banner
 3. การทำปุ่มต่าง ๆ ในเพจ

การใช้ DVDStyler

 1. การติดตั้งโปรแกรม
 2. การสร้างไฟล์
 3. การ Import File
 4. การ Export File  DVDStyler


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561


เวลาอบรม

8.30-16.00


สถานที่อบรม

ห้อง 27.03.03 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ค่าลงทะเบียน

5000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ