• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress
รายละเอียดหลักสูตร

๑. ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมที่ใช้
๒. ปรับแต่งค่าพื้นฐาน และ เมนูต่างๆ การจัดการไฟล์ Media ต่างๆ
๓. การเปลี่ยน Themes และปรับแต่งให้สวยงาม และ เรียนรู้การใช้งาน Widgets
๔. การจัดการระบบสมาชิก, User Management
๕. การเช่า Domain name และพื้นที่ สำหรับติดตั้งเว็บไซต์
๖. การติดตั้งเว็บไซต์ WordPress ลงบน Host จริง
๗. การทำเว็บไซต์ให้ google รู้จัก


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-07 - 2014-05-08


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายนพณัฏฐ์ เกิดนอก  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นางสาววัลภา เข็มสันเทียะ  - ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นายอรรถ สดกลาง  สพป.นม7 ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายสายัณห์ นิชารัมย์  โรงเรียนปากช่อง ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5   นายชุฒิกร คุ้มหมู่  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวประนอม คุ้มหมู่  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ๋ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาว ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นาศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน