612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8
รายละเอียดหลักสูตร

หลักการออกแบบสื่อและการสร้างสื่อการสอน

 1.  การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
 2.  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
 3. ความสำคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
 4. การเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
 5. ประเภทของมัลติมีเดีย
 6. องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
 7. องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 8. รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
 9. องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 10. การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 11. ประโยชน์ของมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน
 12. ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อมัลติมีเดีย

การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6

 1. เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar
 2. การจัดการกล่องเครื่องมือ (Toolbox)
 3. แนะนำเครื่องมือต่างๆ
 4. การสร้าง File โปรแกรม Photoshop CS6
 5. การใช้เครื่องมือ Pen Tool
 6. การใส่ เอฟเฟค (effect)
 7. การเพิ่มวัตถุให้กับชิ้นงาน
 8. การ Save File PNG

โปรแกรม Camtasia Studio 8

 1. วิธีติดตั้งโปรแกรม Camtasia Studio 8
 2. แนะนำส่วนต่างๆ ของโปรแกรม
 3. การบันทึกแบบเต็มหน้าจอ
 4. การใส่เอฟเฟค เมาส์ (Cursor Effects )
 5. การแทรกรูปภาพ วิดีโอ
 6. การใส่คำบรรยายภาพ (Callout)
 7. การใส่ Transition
 8. การ ย่อขยาย เปลี่ยนมุมกล้อง (Zoom-n- Pan)
 9. การปรับแต่งเสียง Audio
 10. การทำภาพเคลื่อนไหว
 11. การถ่ายวิดีโอ ด้วยพื้นหลัง Green Screen
 12. การตัดพื้นหลัง Green Screen
 13. วิธีการทำ Subtitle
 14. วิธีการทำ Menu Maker
 15. การ Save File
 16. การ Export Video

การแปลง File โดยใช้ โปรแกรม  Format Factory และ Handbrake

 1.  สอนการติดตั้งโปรแกรม  Format Factory และ Handbrake
 2.  การใช้งาน โปรแกรม Format Factory
 3.  การใช้งาน โปรแกรม Handbrake

การสร้างช่อง ใน Youtube

 1. การอัพคลิปบน Youtube
 2. การฝากลิ้งค์ในคลิป Youtube
 3. แก้ไขวิดีโอในช่อง Youtube

การสร้างเพจ Facebook เพื่ออัพเดทสื่อต่างๆ

 1.  การอัพคลิปลงเพจ
 2.  การอัพ Banner
 3. การทำปุ่มต่าง ๆ ในเพจ

การใช้ DVDStyler

 1. การติดตั้งโปรแกรม
 2. การสร้างไฟล์
 3. การ Import File
 4. การ Export File  DVDStyler


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561


เวลาอบรม

8.30-16.00


สถานที่อบรม

ห้อง 27.03.03 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ค่าลงทะเบียน

5000




 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

202,003