• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การเขียนโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลด้วย PHP และ MySQL (เบื้องต้น)
รายละเอียดหลักสูตร

๑. รู้จักกับ MySQL
๒. พื้นฐาน HTML
๓. พื้นฐาน PHPCSS
๔. การพัฒนาระบบงานด้วย PHP


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-12 - 2014-05-14


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวนภัสสร ทองอดิศัย  บุคคลทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายกริชรากร จันทรา  โรงเรียนโนนไทยอุปถัมภ์ 2 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นายเทพนฤทธิ์ บวรพัฒนพิมล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาว ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน