• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การเขียนโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลด้วย PHP และ MySQL (ขั้นสูง)
รายละเอียดหลักสูตร

๑. การเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการเรียน
๒. ทบทวนพื้นฐาน HTML และทบทวนพื้นฐาน CSS ที่จำเป็น
๓. เริ่มต้นกับ PHP Client – Server PHP Tag คำสั่งการแสดงผล และการใช้ comment ในโปรแกรม
๔. การกำหนดเงื่อนใขในภาษา PHP (if..else, switch..case)
๕. Workshop การใช้เงื่อนไข
๖. อาร์เรย์ (Array) ในภาษา PHP
๗. ฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา
๘. Session และ Cookie ในภาษา PHP
๙. Workshop การทำหน้าระบบ Login ด้วย Session
๑๐. รู้จัก phpMyAdmin สำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL
๑๑. การติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHP
๑๒. การใช้คำสั่ง Select insert update delete


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-15 - 2014-05-16


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวนภัสสร ทองอดิศัย  บุคคลทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน