• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การจัดทำ Web server ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux
รายละเอียดหลักสูตร

๑. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux
๒. ขั้นตอนการจัดทำ web server
๓. พื้นฐานการใช้งาน


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-19 - 2014-05-19


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายธีรวัฒน์ จันทศร  โรงเรียนมาบกราดวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาว ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน