• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การเขียนโปรแกรมแบบ GUI ด้วยภาษา Phython (Gui Programing cross platform Python for pyqt)
รายละเอียดหลักสูตร

 

 

พัฒนา GUI ด้วยภาษา PYTHON

หัวข้อการฝึกอบรม

คอร์สอบรมพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python(3) รูปแบบของ GUI ด้วย PyQt5 ที่สามารถพัฒนาครั้งเดียวแล้วสามารถเอาไปใช้งานที่ระบบปฏิบัติการไหนก็ได้ แม้กระทั่ง Raspberry Pi และเทคนิคการ Deploy Application เพื่อป้องกันการแอบดู Source Code Script ของเรา ในส่วนของ Windows เราก็สามารถ Build ให้เป็น .exe เพื่อเอาไปใช้งานได้สะดวกโดยที่เครื่องปลายทางไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Python การทำ Data Visualization แสดงผล Graphs จาก Sensor สำหรับงาน loT การใช้งาน MQTT เพื่อการแสดงผลในรูปแบบของ Monitoring

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. Raspberry Pi B,B+ พร้อมอแดปเตอร์

2. หน้าจอแสดงผล (จากบอร์ด Raspberry PI  B,B+)

3. Notebook (จำเป็นต้องมี)

4. ปลั๊กพ่วง

 

 


เป้าหมาย

บุคลากรและผู้ที่สนใจ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

4-8 มิถุนายน 2562


เวลาอบรม

09.00 - 16.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ