• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนาแอพบนเอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT Inventor ๒ (รุ่น ๒)
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

สร้างแอพ Hello Robot สร้างแอพเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นวีดีโอ สร้างเกมตัวตุ่น สร้างแอพดิกชั่นนารี่ และแอพอื่นๆ อีกมากกว่า 10 แอพ รวมทั้งตัวอย่างการสร้างแอพของบริษัทเราสอนจากเบสิค จนถึงแอดวานซ์ โดยสอนถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Tiny DB และ Firebase สร้างแอพระบบแชท,แอพเก็บข้อมูลลูกค้า 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. Notebook (จำเป็นต้องมี)

2. โทรศํพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบประฏิบัติการ เอนดรอยด์

3. ปลั๊กพ่วง

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

10-14 มิถุนายน 2562


เวลาอบรม

09.00 - 16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   สุรินทร์วัฒนกุล  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล  คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธชานี ฟรีค่าลงทะเบียน