• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วย Word press
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Introduction Wordpress ,ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก และการปรับแต่งภาพด้วยโรแกรมกราฟิก photoshop,การจดดดเมนเนม และการเช่าโอส,การจัดการ Hosting สร้าง Database,เรียนรู้ระบบจัดการต่างๆหลังบ้าน, การติดตั้งปลั๊กอิน Classic editor และอื่นๆ ,การตั้งค่า Woocommerce การทำ Woocommerce

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. Notebook (จำเป็นต้องมี)

2. ไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขายบนเว็บ

3. ปลั๊กพ่วง
   

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

17-21 มิถุนายน 2562


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง 27.03.10 ชั้น 3 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นิศารัตน์​ สันติมากูล  217​ ม.2​ ต.ในเมือง​ อ.พิมาย​ จ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   สัญญา​ สันติมากูล  217​ ม.2​ ต.ในเมือง​ อ.พิมาย​ จ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน