• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาระบบเครือข่ายและเว็บไซต์
รายละเอียดหลักสูตร

๑. รู้จักระบบ LAN
๒. Wireless LAN
๓. การดูแลระบบเครือข่ายและเว็บไซต์
๔. การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๕. การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-21 - 2014-05-22


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาววิไลวรรณ สาระมู  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นายสายัณห์ นิชารัมย์  โรงเรียนปากช่อง ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นายธีรวัฒน์ จันทศร  โรงเรียนมาบกราดวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาว ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นาศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน