• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-Commerce)
รายละเอียดหลักสูตร

1. ยุคนี้ 4.00 Digital Citizen แนะนำปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มของการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน

2. ทำความรู้จักเครื่องมือ Digital Marketing ที่ควรรู้ แยกแยะและเข้าใจบทบาทของเครื่องมือแต่ละตัว เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. ค้นหาแนวโน้มการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ รวมไปวิธีถึงการเลือกใช้ keyword ที่ดี เพื่อสร้าง Content ทางการตลาดให้โดนใจผู้บริโภคผ่านแนวคิด Digital Sale Funnel และ Retargeting

4. สร้าง Content โดนใจผู้บริโภค หัวใจสำคัญของการตลาดออนไลน์ เข้าใจหลักการใช้ภาพสวยช่วยขายและแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอที่เหมาะกับการตลาดออนไลน์

5. ออกแบบภาพสวยด้วยเครื่องมือฟรีและง่าย เพื่อใช้ทำการตลาดออนไลน์

6. เข้าใจแนวคิดของ Facebook และตั้งค่า Facebook Page ให้บินสูงเพื่อสร้างฐานลูกค้า

7. ยุควีดีโอครองเมือง เรี่องเล่าผ่านคลิป

8. การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ด้วย Facebook Live และ Youtube Channel เบื้องต้น

9. LINE Official Account แนะนำและเปิดใช้งาน

10. LINE Official Account ตั้งค่าที่จำเป็น และฟังก์ชันที่สำคัญ

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

16-20 ธันวาคม 2562


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1     ฟรีค่าลงทะเบียน