• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มที่ 1 ( รอบเช้า )
รายละเอียดหลักสูตร

**กรุณา นำโน๊ตบุ๊คมา**


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

25 มีนาคม 2563


เวลาอบรม

09.00 - 12.00


สถานที่อบรม

ณ ห้อง 27.03.03 ชั้น 3 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ