• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน NRRU Mail รุ่นที่ 1
รายละเอียดหลักสูตร

ทำงานได้จากทุกที่ ผ่าน nrru mail

การใช้งาน outlook รับส่ง email

การใช้งาน one drive เพื่อเก็บไฟล์ แก้ไขงานได้จากทุกๆที่

การใช้งาน Team Site เพื่อเก็บไฟล์ของหน่วยงาน พูดคุย ทำงานร่วมกัน ในหน่วยงาน

การเชื่อมต่อ Microsoft Office เข้ากับ Nrru Mail เพื่อเรียกดูแก้ไขงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Pc


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-12-23 - 2014-12-23


เวลาอบรม

13.00-16.30 ย


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ