• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การทำงานแบบ work from home กลุ่มที่ 1 (เช้า)
รายละเอียดหลักสูตร

**กรุณา นำโน๊ตบุ๊คมา**


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

24 มีนาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง 27.03.07 ชั้น 3 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ