• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ LMS เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งาน Moodle สร้างรายวิชา

การวางแผนการสอนใน Moodle

การเพิ่มเนื้อหาภายในบทเรียน

การเพิ่มไฟล วีดีโอ จาก Youtube เข้าไปใน เนื้อหา

การอับโหลด slide และการนำ slide share เข้ามาใช้ในเนื้อหา

การเพิ่มกิจกรรมเข้ามาในบทเรียน


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-01-07 - 2015-01-07


เวลาอบรม

13.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ