• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 4
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
1. ขอเปิดรายวิชา
2. ตั้งค่ารายวิชา
 -ตั้งค่ารายวิชา
 -หน้ารายวิชา
3. การสร้างเนื้อหา
 -แหล่งข้อมูล
 -โฟลเดอร์
 -Label
 -Page
 -URL
4. การสร้างกิจกรรม
 -การบ้าน
 -แบบทดสอบ
5. การเพิ่มนักศึกษาเพื่อผู้สอน
6. การสำรองข้อมูล
7. การกู้คืนวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการอบรม
1.เนื้อหา เช่น PDF VDO
2.แหล่งข้อมูล
3.ข้อสอบ


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

18 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน