• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รอบที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
ทำความรู้จักกับ Microsoft Teams
การเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams
การสร้างและใช้งาน Microsoft Teams
การสร้าง Teams
การเข้าร่วม Teams
การสร้างรหัสเข้าร่วม Teams
การสร้าง Channel
การใช้งาน Service tab
เครื่องมือการสนทนา การใช้งาน Chat
การโทรด้วยเสียง (call)
การโทรด้วยภาพและเสียง (Video call)
การแชร์ไฟล์นำเสนอหรือหน้าจอ
การเพิ่มผู้ร่วมสนทนา
การจัดการ Files
การนัดหมายการประชุม


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

21 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   ดร.วุฒิชัย จงคำนึงศีล  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   e  e ฟรีค่าลงทะเบียน
3   e  FURzsUdK ฟรีค่าลงทะเบียน
4   e  -1 OR 2+343-343-1=0+0+0+1 -- ฟรีค่าลงทะเบียน
5   e  -1 OR 2+234-234-1=0+0+0+1 ฟรีค่าลงทะเบียน
6   e  1 ฟรีค่าลงทะเบียน
7   e  -1" OR 2+523-523-1=0+0+0+1 -- ฟรีค่าลงทะเบียน
8   e  if(now()=sysdate(),sleep(15),0) ฟรีค่าลงทะเบียน
9   e  0 ฟรีค่าลงทะเบียน
10   QtY5pHxA  e ฟรีค่าลงทะเบียน
11   -1 OR 2+339-339-1=0+0+0+1 --  e ฟรีค่าลงทะเบียน
12   -1 OR 2+100-100-1=0+0+0+1  e ฟรีค่าลงทะเบียน
13   1  e ฟรีค่าลงทะเบียน
14   -1" OR 2+832-832-1=0+0+0+1 --  e ฟรีค่าลงทะเบียน
15   if(now()=sysdate(),sleep(15),0)  e ฟรีค่าลงทะเบียน
16   0  e ฟรีค่าลงทะเบียน