• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รอบที่ 3
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
     ทำความรู้จักกับ Microsoft Teams
     การเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams
     การสร้างและใช้งาน Microsoft Teams
     การสร้าง Teams
     การเข้าร่วม Teams
     การสร้างรหัสเข้าร่วม Teams
     การสร้าง Channel
     การใช้งาน Service tab
     เครื่องมือการสนทนา การใช้งาน Chat
     การโทรด้วยเสียง (call)
     การโทรด้วยภาพและเสียง (Video call)
     การแชร์ไฟล์นำเสนอหรือหน้าจอ
     การเพิ่มผู้ร่วมสนทนา
     การจัดการ Files
     การนัดหมายการประชุม
 


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

22 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01/ออนไลน์


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาว นิธิมา หาญประโคน  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   สุพัตรา ทองกลม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   e  e ฟรีค่าลงทะเบียน
4   e  5RPBA39W ฟรีค่าลงทะเบียน
5   e  -1 OR 2+755-755-1=0+0+0+1 -- ฟรีค่าลงทะเบียน
6   e  -1 OR 2+649-649-1=0+0+0+1 ฟรีค่าลงทะเบียน
7   e  1 ฟรีค่าลงทะเบียน
8   e  -1" OR 2+768-768-1=0+0+0+1 -- ฟรีค่าลงทะเบียน
9   e  if(now()=sysdate(),sleep(15),0) ฟรีค่าลงทะเบียน
10   e  0 ฟรีค่าลงทะเบียน
11   cEoiidM9  e ฟรีค่าลงทะเบียน
12   -1 OR 2+488-488-1=0+0+0+1 --  e ฟรีค่าลงทะเบียน
13   -1 OR 2+480-480-1=0+0+0+1  e ฟรีค่าลงทะเบียน
14   1  e ฟรีค่าลงทะเบียน
15   -1" OR 2+790-790-1=0+0+0+1 --  e ฟรีค่าลงทะเบียน
16   if(now()=sysdate(),sleep(15),0)  e ฟรีค่าลงทะเบียน
17   0  e ฟรีค่าลงทะเบียน
18   0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z  e ฟรีค่าลงทะเบียน