• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ MySQL
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-03-07 - 2015-03-08


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   สุธีรา อัศวทวีชัย  ครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   พรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   น.ส.ธิดารัตน์ ยศปัญญา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง  โรงเรียนมะค่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน