• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่สำหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress
รายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมที่ต้องใช้งาน
ปรับแต่งค่าพื้นฐานของเว็บไซต์
การเปลี่ยน Themes และปรับแต่งให้สวยงาม
การจัดการระบบสมาชิกเว็บไซต์
เทคนิคการสร้างเนื้อหาของบทความให้ดูน่าติดตาม
การจัดการไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์เพื่อควบคุมขนาดของเว็บไซต์
การสำรองข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อนำไปติดตั้งบน Hosting


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างเว็บไซต์ และบริหารเว็บไซต์ ทั้งการ เพิ่มข่าวสาร แก้ไขรูปแบบการแสดงผล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วันอบรม

2015-04-29 - 2015-04-30


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาววิเชียร บุญกลาง   ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายมานะ สลุบพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก  โรงเรียนครบุรี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายธีรชัย สายรัตน์  โรงเรียนครบุรี อบจ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางอารีรัตน์ อังกระโทก  โรงเรียนครบุรี อบจ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
7   อรรถ สดกลาง  สพป.นม7 ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวเพ็ญสินี คำโน  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวดวงภา โพธา  โรงเรียนโยธินนุกูล ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายตะวัน วรรณสินธ์   ฟรีค่าลงทะเบียน