• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อการสอนบน Tablet ด้วย Flash CS6
รายละเอียดหลักสูตร

รู้จักกับ Adobe Flash CS6
เริ่มต้นสร้างโปรเจ็ค
การสร้าง Symbol ต่างๆ
การ link ระหว่าง Scene และภายใน Scene
การแทรกเสียงและวิดีโอ
การทำแอนิเมชันในชิ้นงาน
การสร้างแบบทดสอบ (Quiz)
การส่งออกและการนำไปใช้งาน


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย สร้างภาพเครื่องไหวบนเว็บไซต์ สร้างแบบทดสอบในสื่อการสอน และสามารถสร้างแอพพลิเคชันบน tablet Android


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
ผู้ที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอน


วันอบรม

2015-04-22 - 2015-04-24


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสุภรา ช้างพลายงาม  เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อนงค์ ทองเรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   พงษ์พัฒน์ สมใจ  ราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน