• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ Moodle เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
รายละเอียดหลักสูตร

การติดตั้งและการกำหนดรูปแบบเว็บไซต์ Moodle
ทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของ Moodle
การสร้างและกำหนดรูปแบบของรายวิชา
การจัดการผู้เข้าเรียน
การสร้างเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ
การสร้างกิจกรรมการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
การสร้างกิจกรรมที่มีคะแนนและการบ้าน
การตรวจการบ้านและให้คะแนน
การรวมคะแนนเมื่อเรียนจบหลักสูตร


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเว็บไซต์ Moodle สามารถจัดการหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม มอบหมายการบ้าน ตรวจการบ้าน และรวมคะแนนเมื่อจบหลักสูตรได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ที่สนใจการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์


วันอบรม

2015-04-27 - 2015-04-28


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายอุเทน สวัสดิ์ศรี  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) ฟรีค่าลงทะเบียน
2   พิณทิพย์ มหาสัันติปิยะ  ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ  รร.โยธินนุกูล ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.ธิดารัตน์ ยศปัญญา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายอนุชิต พลรัตนศักดิ์  โรงเรียนปากช่อง ๒ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   วริศรา ณีศะนันท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ฟรีค่าลงทะเบียน