• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้าง C# Application และฐานข้อมูล MS SQL Server
รายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมที่ต้องใช้งาน
ปรับแต่งค่าพื้นฐานของเว็บไซต์
การเปลี่ยน Themes และปรับแต่งให้สวยงาม
การจัดการระบบสมาชิกเว็บไซต์
เทคนิคการสร้างเนื้อหาของบทความให้ดูน่าติดตาม
การจัดการไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์เพื่อควบคุมขนาดของเว็บไซต์
การสำรองข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อนำไปติดตั้งบน Hosting


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้าง Application ในการจัดการฐานข้อมูลได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
มีพื้นฐานภาษา SQL และ C#


วันอบรม

2015-05-18 - 2015-05-19


เวลาอบรม

9.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   สิบเอกหญิงกาญจนา โยธายุทธ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไล  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายภัทร ๓ู่ศิริ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาววัลภา เข็มสันเทียะ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายภัทร ภู่ศิริ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   อนงค์ ทองเรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายอดิสรณ์ แก้วดวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน