• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
รายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมที่ต้องใช้งาน
ปรับแต่งค่าพื้นฐานของเว็บไซต์
การเปลี่ยน Themes และปรับแต่งให้สวยงาม
การจัดการระบบสมาชิกเว็บไซต์
เทคนิคการสร้างเนื้อหาของบทความให้ดูน่าติดตาม
การจัดการไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์เพื่อควบคุมขนาดของเว็บไซต์
การสำรองข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อนำไปติดตั้งบน Hosting


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างเว็บไซต์ และบริหารเว็บไซต์ ทั้งการ เพิ่มข่าวสาร แก้ไขรูปแบบการแสดงผล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Joomla เวอร์ชันล่าสุด


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วันอบรม

2015-05-21 - 2015-05-22


เวลาอบรม

9.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภนม. ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายสุลักษณ์ เนตรวงษ์  โรงเรียนปากช่อง ๒ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวชัญญาภัค ใยดี  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.อักษรา สุขรักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายวีระศักดิ์ คำแก้ว  โรงเรียนปากช่อง ๒ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวเพ็ญสินี คำโน  ร.ร.ผักไหมวิทยานุกูล ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายเจมวิทย์ เครือคำ  ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 9 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน