• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การออกแบบ GraphicDesign ด้วยโปรแกรม lllustrator และ โปรแกรม Photoshop
รายละเอียดหลักสูตร

๑. [lllustrator] อธิบายภาพรวมของกราฟฟิกดีไซน์ ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม เรียนรู้การสร้างรูปทรงพื้นฐาน สี เพื่อนำไปพัฒนาต่อในการออกแบบกราฟฟิกที่มีความซับซ้อน มากขึ้น
๒. [lllustrator] ออกแบบโปสการ์ด การจัดการ Layer อย่างถูกวิธีเพื่อให้แก้ไขงานง่ายขึ้นเจาะลึกรายละเอียดของรูปทรง เช่น Anchor ,Path, Handle เพื่อสร้างรูปทรงต่างๆได้ หลากหลายขึ้น เครื่องมือวาดเส้นที่ให้ผลระดับมืออาชีพ Pen tool
๓. [lllustrator] การไล่เฉดสีรูปทรงเพื่อให้งานดูมีมิติแสงเงา ด้วย Gradient tool การสร้างลวดลายด้วย Patten การเชื่อม ตัด เจาะ แยกรูปทรงสำหรับงานออกแบบ Icon รวมถึงการเก็บรายละเอียดเรื่ององศา ขนาด ตำแหน่ง
๔. [lllustrator] ออกแบบนามบัตร ปรับแต่งรายละเอียดของตัวอักษรทั้ง Leading, Kerning, Tracking อย่างละเอียด การสร้างตัวอักษรประดิษฐ์สำหรับงาน Logo ป้าย การใช้งาน Ruler Guide ที่มีความซับซ้อน
๕. [lllustrator] การแปลงเส้น รูปทรงเข้าหากันด้วย Blend Tool เพื่อให้งานมีมิติ มีการเคลื่อนไหว การจัดการภาพ แปลงภาพหรือลายเส้นให้รูปทรงด้วย Live การใช้หัวแปรงลายเส้นการ์ตูน และการสร้างหัวแปรง
๖. [Photoshop] การระบายสี เกลี่ยสี ไล่น้ำหนักด้วย Brush การเทสี การกำหนดพื้นที่การ ทำงานด้วย Selection การตัดต่อภาพอย่างง่าย ทำความเข้าใจการทำงานเป็น Layer ข้อ แตกต่าง File แต่ละตระกูล
๗. [Photoshop] การไล่เฉดสี ทดลองไล่น้ำหนักแสงเงา Icon เพื่อให้ดูมีมิติ เทคนิคการไล่เฉดสีสำหรับงานออกแบบฉากหลัง ทำความเข้าใจ Layer Mask ประยุกต์ใช้กับงานตกแต่งภาพ การแก้ไข Layer mask
๘. [Photoshop] การใส่ Effect พิเศษให้ รูปทรง ตัวอักษร เช่น เงา แสง ความหนา พื้นผิว ความมันวาว การสร้างตัวอักษรประดิษฐ์ร่วมกับ Filter
๙. [Photoshop] Shape, Path การทำงานแบบ vector การจัดการ Path การปรับแสงสีภาพในลักษณะต่างๆทั้งย้อมสีให้แปลกตา แก้สีให้ถูกต้อง เครื่องมือ Dodge, Burn สำหรับงานภาพขาวดำ
๑๐.[Photoshop] Clone stamp เครื่องมือทางด้านงาน Retouch สำหรับซ่อม แก้ไข เพิ่ม ลบ พื้นที่ภาพบางส่วนที่ต้องการ รวมทั้ง Healing brush, Patch tool ที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเครื่องมือสำหรับตัดพื้นหลังโดยตรง Extract
ขออนุญาตยกเลิกการอบรมหากผู้เข้าร่วมการอบรมน้อยกว่า 10 คน


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมวาดภาพที่ใช้งานง่าย และสะดวก สามารถสร้างภาพ การปรับสีภาพ การสร้างลวดลาย การสร้างภาพเพื่องานพิมพ์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วันอบรม

2016-05-03 - 2016-05-04


เวลาอบรม

9.00-16.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วีรพล ปุ๋ยกระโทก  สำนักคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวรุ่งนภา สวัสดี  สำนักคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายสมชาย น้อย  สำนักคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาววิเชียร บุญกลาง  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวณัฏฐนันท์ เกษมวณิชย์กุล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวอรพรรณ บุญทูล  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม) ฟรีค่าลงทะเบียน