• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
รายละเอียดหลักสูตร

๑. รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
๒. การติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ
๓. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
๔. การติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๕. การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น
ขออนุญาตยกเลิกการอบรมหากผู้เข้าร่วมการอบรมน้อยกว่า 10 คน


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ สามารถตรวจสอบระบบเครือข่ายและตั้งค่าเครือข่ายไร้สายได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วันอบรม

2016-05-06 - 2016-05-06


เวลาอบรม

9.00-16.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวจันทรี เขียนวงศ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวอรพรรณ บุญทูล  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม) ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวอรพรรณ บุญทูล  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม) ฟรีค่าลงทะเบียน