• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเว็บไซต์รูปแบบที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบการสร้างเว็บไซต์ โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน Programming มากนัก เพียงแต่ศึกษาขั้นพื้นฐานมาเท่านั้น โดยเรียนรู้ตั้งแต่การติดตั้งเว็บไซต์, การจัดวางเปลี่ยนแปลงรูปแบบ, การบริหารจัดการข้อมูล, การจัดการรูปภาพ, การสร้างเว็บบอร์ดหรือคอมมูนิตี้เพื่อสร้างเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม และการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่มีระบบบริหารจัดการอย่างสมบูรณ์แบบ
เนื้อหาหลักสูตร
1. ติดตั้งJoomla ลง Server
2. ติดตั้งและใช้งาน Template
3. ติดตั้งและใช้งานส่วนประกอบเพิ่มเติม Module
4. เรียนรู้ตำแหน่งต่างๆบนหน้าเว็บและการจัดการ
5. จัดการเนื้อหาของเว็บไซต์
6. การสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ joomla


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สารมารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
มีความรู้ด้านการใช้งานเว็บไซต์


วันอบรม

15 มิถุนายน 59 - 15 มิถุนายน 59


เวลาอบรม

9.00-16.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน