• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ (R language) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล(Data analytics)และวิทยาการข้อมูล(Data science) : R programming for data analytics an data science(ขั้นปานกลางและสูง)
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

     ผศ.ดร. รณชัย ชื่นธวัช  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

กำหนดการอบรม

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. แนะนำภาษาอาร์ การติดตั้งภาษาอาร์ และการติดตั้งแพคเกจ(Packgage)
 2. พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอาร์ ได้แก่ รูปแบบการเขียนคำสั่ง คำสั่งของระบบที่น่าสนใจ และการเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
 3. ชนิดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลชนิดเวกเตอร์(Vector) การกระทำกับข้อมูลเวกเตอร์ การสร้างลำดับข้อมูล เมตริกซ์และอาร์เรย์(Matrix and Array) ดาตาเฟรม(Data fram) และฟังก์ชันพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดต่างๆ
 4. การเขียนคำสั่งควบคุมลำดับการทำงาน(Control statement) 
 5. การใช้ฟังก์ชันที่สำคัญ ได้แก่ ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันด้านเวกเตอร์และการคำนวณและฟังก์ชันการคำนาณเมตริกซ์
 6. การสร้างฟังก์ชัน(User define function)
 7. การสร้างกราฟ
 8. การนำเข้า/ส่งออกข้อมููลแลพการสำรวจ
 9. การจำแนกข้อมูล(Classification)
 10. การจัดกลุ่มข้อมูล(Clustering)
 11. การพยากรณ์อนุกรมเวลา(Time series forecasting)
 12. การสร้างกฏความสัมพันธ์(Association rules)

 

ค่าลงทะเบียน

      • ราคา 4,000 บาท/ท่าน

      • สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2560 ลดเหลือ 3,500 บาท/ท่าน

      • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างทั้ง 3 วันของการอบรมแล้ว

      • ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

        1) กระเป๋าเป้ IT TRAINING 

        2) หนังสือประกอบการฝึกอบรม

        3) flash drive card 8 GB พร้อมข้อมูลที่ใช้ในการอบรม

        4) เกียรติบัตร

 

วิธีการชำระเงิน

      • ชำระเงินด้วยตัวเองที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27 ชั้น 2)   340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

      • ชำระเงินทางธนาคารได้ที่ 

          1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            -ชื่อบัญชี นางสายสุนีย์ จับโจร 

            -เลขบัญชี 419-1-73311-4

             

          2.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

            -ชื่อบัญชี นางสายสุนีย์ จับโจร

            -เลขที่ 985-2-19174-8

               

 

ยืนยันการชำระเงิน

      • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยอดเงินชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน วันเวลาในการชำระเงินที่

          -โทร.093-328-8973(คุณเหน่ง) หรือ ที่เบอร์044-009-009 ต่อ 2723 และส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line  ID : Neng_naka

                                                


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบสามารถเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1.ผู้ที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสถิติเบื้องต้นและการทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น


วันอบรม

29 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2560


เวลาอบรม

09.00-17.00 น.


สถานที่อบรม

ชั้น 1 ห้อง 27.01.01(IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ(27)


ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ