• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อการสอนด้วย Addobe Captivate
รายละเอียดหลักสูตร

๑. รู้จักกับ Adobe Captivate
๒. เริ่มต้นสร้างโปรเจ็ค
๓. การจัดการสไลด์ในโปรเจ็ค
๔. การจัดการกับวัตถุในสไลด์
๕. การบันทึกเสียงและการแทรกเสียง
๖. ตัวแปรและแอคชั่น
๗. การสร้างแบบทดสอบ (Quiz)
๘. การส่งออกและแก้ไขโปรเจ็ค
หมายเหตุ :: ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมเนื้อหาและแบบทดสอบเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการสอน


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-03-21 - 2014-03-21


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวนิโลบล ชนะพะเนา  โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อ.คง จ.นครราชสีมา อบจ.นม. ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาววิไลวรรณ สาระมู  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   นางนิภาพร ศรีอุทา  โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5   นางสาวแก้วกานต์ กรองเห็น  โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว