• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วย Word press
โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Introduction Wordpress ,ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก และการปรับแต่งภาพด้วยโรแกรมกราฟิก photoshop,การจดดดเมนเนม และการเช่าโอส,การจัดการ Hosting สร้าง Database,เรียนรู้ระบบจัดการต่างๆหลังบ้าน, การติดตั้งปลั๊กอิน Classic editor และอื่นๆ ,การตั้งค่า Woocommerce การทำ Woocommerce

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. Notebook (จำเป็นต้องมี)

2. ไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขายบนเว็บ

3. ปลั๊กพ่วง
   

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

17-21 มิถุนายน 2562


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง 27.03.10 ชั้น 3 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลอาชีพสถานะ
1   นายพรมงคล นาคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
2   พงศกร​ ติ​นะ​โส​ ทำงานส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
3   ภณา เอกธรรมนิตย์ IT    ไม่มีค่าลงทะเบียน
4   บัญขา บรรจงรอด ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
5   Adsawasedtachai ค้าขาย    ไม่มีค่าลงทะเบียน
6   สรรพัชญ์ วัฒน์ธนจิรโชติ ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
7   ระพีภรณ์ อัศวเศรษฐชัย เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
8   กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
9   รังสนา อังสนานิวัฒน์ ธุระกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
10   กิตติ เชียวประสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า    ไม่มีค่าลงทะเบียน
11   นิศารัตน์ สันติมากูล ค้าขาย    ไม่มีค่าลงทะเบียน
12   นายสัญญา สันติมากูล ค้าขาย    ไม่มีค่าลงทะเบียน
13   มนัสนันท์ วิทยากาญจน์ ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
14   สรยุทธ อังคณานุกิจ วิทยากรสอนสนุก    ไม่มีค่าลงทะเบียน
15   ว่าที่ ร.ต.วัฒนพงษ์ ศรีพรหม ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
16   บุ้งสุวรรณ ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
17   สิริกร กรมโพธิ์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
18   วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
19   นายชินปักษ์ คงกิจเดชา รับจ้างทั่วไป    ไม่มีค่าลงทะเบียน
20   สุปราณี ว่องชิงชัย เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
21   จุไรรัตน์ กีรติบูรณะ ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
22   ณภัทร รบไหว ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
23   ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
24   นายทูรย์ มีกุดเวียน อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
25   ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวสุภาพร ลักษมีธนสารลักษมี อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
27   นายกิตติกร สีบูพิมพา นักศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวโสภิดา โคตรโนนกอก อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
29   มนทิราลัย เกวขุนทด พนักงานรัฐ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
30   นภาพร ทวีแสง พนักงานรัฐ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
31   พิชญศุภา ตู้กลาง ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวพัชรีย์ แก้วมณี คุณครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
33   นายเทพพิทักษ์ เกตุแก้ว ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
34   ชัญญา ไทยสะเทือน อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
35   วิยดา ยะไวทย์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
36   กฤษณะ ไหมตอม Network Eng.    ไม่มีค่าลงทะเบียน
37   วีระยุทธ บำรุงธนทรัพย์ แอดมินเพจ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
38   ณัฐนันท์ ศรวิเศษพีรธัช แม่บ้าน    ไม่มีค่าลงทะเบียน
39   ธันย์นันทนัช ศรวิเศษ นักศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
40   วรัญญู สกุลไพศาล ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน


สถานที่พักใกล้ที่ฝึกอบรม

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล

โคราปุระรีสอร์ท โคราช

โรงแรม ทับแก้ว โคราช