คณะผู้ดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 2723